Rare Pokemon Cards

Character > Venusaur

  • Psa 10 1st Edition Japanese Base Set Venusaur No Rarity Symbol 1996 Pokemon Card
  • Psa 10 Gem Mint Venusaur 15/102 1st Edition Base Set Shadowless Pokemon Card
  • Pokemon Shadowless Venusaur Psa 9 Mint Holo Rare 15/102 Base Set Card